Elektronika

Nástroje: Matlab, Lapview, Embedded C, C++, CANoe, CANalyzer

  • Hardware
  • Software
  • Testování & schvalování
  • Core Application Service