Zásady:

  • Neustále zdokonalujeme naše procesy, služby a výrobky a dosaženou kvalitu předáváme našim zákazníkům.
  • Naše interní spolupráce je založena na důvěře a vzájemném respektu, nezávisle na hierarchii. Díky tomu jsme silná, výkonná jednotka.
  • Pracujeme tak, abychom mohli být pyšní na své výsledky. Neboť úspěch a osobní uznání motivuje nás i naše zákazníky.
  • Naším základem jsou důvěryhodné obchodní vztahy a interní kolegiální způsob spolupráce.